“Menuju Lebih Baik” adalah kata kunci yang diyakini oleh semua insan di YAKKAP dalam mengawal program kerja YAKKAP.

“Menuju Lebih Baik” adalah kata kunci yang diyakini oleh semua insan di YAKKAP dalam mengawal program kerja YAKKAP.

YAKKAP sebagai mitra pendukung perusahaan dalam mewujudkan kesejahteraan karyawan dan  pensiunan, terus berupaya menjadi yayasan yang berkinerja tinggi dan terpercaya, serta berkomitmen menjadi yayasan yang mandiri sehingga dapat membanggakan bagi semua insan di Angkasa Pura I, baik pegawai maupun pensiunan. Kemandirian yang dijalankan pada semua bidang, akan mengantarkan YAKKAP menuju terpenuhinya Visi & misi, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan yayasan yang telah ditentukan.

YAKKAP adalah “harapan masa depan” bagi semua karyawan dan pensiunan di Angkasa Pura I. Dan “masa depan” ini sebaiknya secara sinergi dan bersama-sama difikirkan dengan baik dan cermat, agar menjadi yayasan yang dapat diharapkan dan menjanjikan kebahagiaan dimasa mendatang, dapat dirasakan secara berkesinambungan oleh siapa pun insan Angkasa Pura I yang telah memasuki masa purna bakti, baik dalam mendapatkan Tunjangan Hari Tua maupun manfaat Kesehatannya.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.